OZ-尾頭-山口佳祐 | OZ-Yamaguchi Keisuke Artwork - 創作表現 [ 擬音態画伝 そよろ ]

[ 擬音態画伝 そよろ ]
art20-069
Acrylics on Canvas
400 × 700 mm

junko-logo_wt.png